Cách tạo đối tượng tương tự trong Trình quản lý quảng cáo Facebook

Đối tượng tương tự là cách để bạn tiếp cận những người mới, nhiều khả năng sẽ quan tâm đến doanh nghiệp bạn vì họ giống với những khách hàng tốt nhất mà bạn đang có.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể nhắm mục tiêu theo vị trí, tuổi và giới tính nếu đối tượng có người dưới 18 tuổi trên toàn thế giới, dưới 20 tuổi tại Thái Lan và dưới 21 tuổi tại Indonesia. Bạn không thể sử dụng tính năng nhắm mục tiêu chi tiết, Đối tượng tùy chỉnh, đối tượng tương tự hoặc đối tượng đã lưu để nhắm mục tiêu các nhóm tuổi này cho quảng cáo. Tìm hiểu thêm về các lựa chọn nhắm mục tiêu để tiếp cận giới trẻ và tác động của điều chỉnh này đối với nhóm quảng cáo.

 

Trước khi bắt đầu

Hãy đảm bảo bạn là quản trị viên của Trang hoặc pixel mà bạn dùng để tạo đối tượng. Để tạo Đối tượng tương tự từ Đối tượng tùy chỉnh, bạn cần có vai trò Quản trị viên hoặc Nhà quảng cáo trên tài khoản quảng cáo.

 

Nếu là Quản trị viên hoặc Nhà phát triển của một ứng dụng, bạn có thể tạo đối tượng tương tự cho ứng dụng đó, bên cạnh bất kỳ ứng dụng nào khác đã chia sẻ với tài khoản quảng cáo này.

Cách tạo đối tượng tương tự trên Facebook

  1. Đi đến Đối tượng của bạn. (Bạn cũng có thể tạo đối tượng tương tự khi tạo quảng cáo trong trình quản lý quảng cáo.)
  2. Chọn menu thả xuống Tạo đối tượng, rồi chọn Đối tượng tương tự
  3. Chọn Nguồn. Nguồn có thể là Đối tượng tùy chỉnh không tạo bằng dữ liệu pixel, dữ liệu ứng dụng di động hoặc người hâm mộ trên Trang. Hãy cân nhắc sử dụng một nhóm gồm từ 1.000 đến 50.000 khách hàng tốt nhất dựa trên giá trị trọn đời, giá trị giao dịch, tổng quy mô đơn đặt hàng hoặc tương tác
  4. Chọn quốc gia nơi bạn muốn tìm nhóm người tương tự
  5. Chọn quy mô đối tượng mong muốn bằng thanh trượt.
  6. Chọn Tạo đối tượng

Khi bạn hoàn tất, có thể mất từ 6 đến 24 giờ để tạo đối tượng tương tự. Sau đó, đối tượng sẽ được làm mới từ 3 đến 7 ngày một lần (miễn là bạn vẫn chủ động nhắm mục tiêu quảng cáo đến họ). Tuy nhiên, bạn không cần chờ đến khi đối tượng tương tự được cập nhật thì mới sử dụng.

 

Để biết thời điểm cập nhật đối tượng lần cuối, hãy truy cập trang Trình quản lý đối tượng > cột Có hiệu lực > tìm kiếm ngày.

 

Nếu không thể xóa đối tượng trong Trình quản lý đối tượng, bạn có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi. Để yêu cầu xóa đối tượng, bạn hãy truy cập phần Trợ giúp, chọn tài khoản quảng cáo của mình và điền vào mẫu.