Cách quảng cáo bài viết trên Facebook

Bạn có thể quảng cáo bài viết trong Trang kinh doanh trên Facebook để tiếp cận nhiều người hơn và quảng bá doanh nghiệp của mình.

Trước khi bắt đầu

 • Bạn sẽ cần có Trang Facebook.
 • Bạn phải có vai trò trên Trang để có quyền quảng cáo.

Cách tạo bài viết được quảng cáo

Cách quảng cáo bài viết trên Facebook:

 1. Đi đến Trang Facebook của bạn.
 2. Tìm bài viết bạn muốn quảng cáo. Đó có thể là tin tuyển dụng, bài viết về sự kiện hoặc bài viết có video.
 3. Chọn Quảng cáo bài viết. Bạn có thể tìm thấy tùy chọn này ở dưới cùng bên phải của bài viết. Lưu ý: Nếu bạn không thể chọn Quảng cáo bài viết thì bài viết này có thể không dùng được tính năng quảng cáo.
 4. Điền chi tiết về quảng cáo. Chúng tôi sẽ tự động sử dụng hình ảnh và văn bản từ bài viết của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể chọn các chi tiết sau:
  • Đối tượng: Chọn đối tượng theo đề xuất hoặc tạo đối tượng mới dựa trên những đặc điểm cụ thể. Lưu ý: Nếu quảng cáo của bạn thuộc Hạng mục quảng cáo đặc biệt thì số tùy chọn về đối tượng có thể sẽ có giới hạn.
  • Tổng ngân sách: Chọn ngân sách theo đề xuất hoặc đưa ra ngân sách tùy chỉnh.
  • Khoảng thời gian: Chọn một trong những khoảng thời gian gợi ý hoặc đưa ra ngày kết thúc cụ thể.
  • Phương thức thanh toán: Xem lại phương thức thanh toán của bạn. Nếu cần, bạn có thể thay đổi hoặc cập nhật phương thức thanh toán.
 5. Sau khi hoàn tất, chọn Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm từ Facebook