Cách liên kết tài khoản TikTok với tài khoản TikTok For Business

Trước khi bắt đầu: Tính năng này hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và chỉ có sẵn cho một số người dùng tại thị trường Châu Á – Thái Bình Dương.
 
Để giúp các thương hiệu xây dựng hình ảnh thương hiệu đồng nhất trên toàn bộ sản phẩm cho doanh nghiệp và kiếm tiền của TikTok, TikTok For Business hỗ trợ liên kết tài khoản TikTok với tài khoản TikTok For Business. Bạn có thể liên kết tài khoản khi tạo tài khoản TikTok For Business hoặc kết nối tài khoản sau khi tạo tài khoản TikTok For Business.
 
Đăng ký TikTok For Business bằng tài khoản TikTok.
Một lợi ích quan trọng của tính năng này là bạn có thể dùng tài khoản TikTok của mình để tạo tài khoản TikTok For Business. Khi bạn đăng ký TikTok For Business bằng tài khoản TikTok của mình, hai tài khoản sẽ tự động liên kết với nhau. 
Bạn có thể tạo tài khoản TikTok For Business bằng tài khoản TikTok của mình từ: trang Đăng ký TikTok For Business và trang Đăng nhập TikTok For Business.
Trên trang Đăng ký TikTok For Business
 1. 1.Mở trang Đăng ký TikTok For Business. 
 1. 2.Đồng ý với Điều khoản và điều kiện rồi nhấp vào Đăng ký bằng TikTok
 1. 3.Đăng nhập vào tài khoản TikTok của bạn hoặc tạo tài khoản mới rồi nhấp vào Ủy quyền
 1. 4.Tiếp theo, tạo tài khoản Trình quản lý quảng cáo TikTok rồi nhấp vào Đăng ký
 1. 5.Sau đó, trên trang Chào mừng bạn đến với Trình quản lý quảng cáo TikTok, hãy hoàn tất quy trình tạo tài khoản quảng cáo. 
Trên trang Đăng nhập TikTok For Business
 1. 1.Mở trang Đăng nhập TikTok For Business. 
 1. 2.Nhấp vào Đăng nhập bằng TikTok
 1. 3.Đăng nhập vào tài khoản TikTok của bạn hoặc tạo tài khoản mới rồi nhấp vào Ủy quyền
 1. 4.Sau đó, chọn Tạo tài khoản TikTok For Business mới, đồng ý với điều khoản và điều kiện rồi nhấp vào Xác nhận.
 1. 5.Tiếp theo, tạo tài khoản Trình quản lý quảng cáo TikTok rồi nhấp vào Đăng ký
 1. 6.Sau đó, trên trang Chào mừng bạn đến với Trình quản lý quảng cáo TikTok, hãy hoàn tất quy trình tạo tài khoản quảng cáo. 
Khi dùng tài khoản TikTok để tạo tài khoản TikTok For Business, bạn sẽ dùng thông tin đăng nhập TikTok của mình để truy cập vào TikTok For Business.
 
Liên kết một tài khoản TikTok For Business hiện có với tài khoản TikTok
Có 3 cách để bạn liên kết tài khoản TikTok với tài khoản TikTok For Business hiện có. 
 • Trang đăng nhập TikTok For Business 
 • Trang Cài đặt người dùng của TikTok For Business 
 • Trang Tạo quảng cáo của Trình quản lý quảng cáo TikTok 
Từ trang Đăng nhập TikTok For Business
 1. 1.Mở trang Đăng nhập TikTok For Business. 
 1. 2.Nhấp vào Đăng nhập bằng TikTok
 1. 3.Đăng nhập vào tài khoản TikTok của bạn hoặc tạo tài khoản mới rồi nhấp vào Ủy quyền
 1. 4.Sau đó, chọn Liên kết với tài khoản TikTok For Business hiện có, nhập thông tin đăng nhập TikTok For Business và nhấp vào Xác nhận.
Từ trang Cài đặt người dùng của TikTok For Business
 1. 1.Mở trang Cài đặt người dùng trong TikTok For Business
  1. a.Bạn cũng có thể truy cập vào trang Cài đặt người dùng từ Trình quản lý quảng cáo TikTok hoặc Trung tâm Doanh nghiệp bằng cách nhấp vào biểu tượng hồ sơ rồi chọn Cài đặt người dùng.
 1. 2.Trong mục Cài đặt > Thông tin cá nhân > Hồ sơ > Tài khoản TikTok, hãy nhấp vào Liên kết tài khoản TikTok
 1. 3.Đăng nhập vào tài khoản TikTok của bạn hoặc đăng ký tài khoản TikTok. 
  1. a.Nếu bạn nhận được thông báo “Không thể liên kết” do “Tài khoản TikTok đã liên kết với một tài khoản khác”, hãy nhấp vào Đăng xuất rồi thử liên kết một tài khoản TikTok khác. 
 1. 4.Sau khi đăng nhập thành công vào tài khoản TikTok, hãy nhấp vào Ủy quyền để cấp cho TikTok For Business quyền truy cập vào TikTok của bạn. 
 1. 5.Sau khi liên kết tài khoản, tên của tài khoản TikTok được liên kết sẽ xuất hiện trên trường Tài khoản TikTok ở trang Cài đặt người dùng. 
Liên kết tài khoản từ trang Tạo quảng cáo
 1. 1.Tạo chiến dịch mới và thiết lập nhóm quảng cáo. 
 1. 2.Trên trang Tạo quảng cáo, hãy bật nút bật/tắt Danh tính
 1. 3.Chọn Phân phối quảng cáo thông qua Business Account rồi nhấp vào Liên kết tài khoản
 1. 4.Sau đó, hãy làm theo lời nhắc để liên kết tài khoản. 
 
Khi liên kết tài khoản TikTok với tài khoản TikTok For Business hiện có, bạn sẽ có thể dùng thông tin đăng nhập TikTok và TikTok For Business của mình để truy cập vào TikTok For Business.