Cách gặt hái thành công với Google Ads

Google Ads là chương trình quảng cáo trực tuyến của Google. Thông qua Google Ads, bạn có thể tạo quảng cáo trực tuyến để tiếp cận chính xác những người quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp. Ngoài ra, bạn có thể chọn nơi quảng cáo của mình sẽ xuất hiện, đặt ngân sách phù hợp và dễ dàng đo lường mức tác động của quảng cáo.

Bạn mới sử dụng tính năng tiếp thị trực tuyến? Hãy bắt đầu với hướng dẫn giới thiệu ngắn của chúng tôi. Tạo dựng thành công cho chính bạn ngay từ đầu với những hướng dẫn từng bước sau.

Tìm hiểu giá trị của Quảng cáo tìm kiếm

Tạo một chiến dịch quảng cáo hiệu quả

Theo dõi và cải thiện kết quả của bạn