Cách chuyển sang tài khoản doanh nghiệp TikTok

Bất kỳ ai có tài khoản TikTok cá nhân đều có thể tạo Tài khoản TikTok Doanh nghiệp. Để nâng cấp tài khoản của bạn:
 
1. Mở ứng dụng TikTok và đăng nhập vào tài khoản của bạn
2. Đi đến trang chủ hồ sơ của bạn bằng cách chạm vào Tôi
3. Mở trang Cài đặt và quyền riêng tư của bạn bằng cách chạm vào biểu tượng ba chấm ở góc trên cùng bên phải của trang chủ hồ sơ của bạn
4. Từ mô-đun Tài khoản, chạm vào Quản lý tài khoản
5. Sau đó trong tùy chọn Kiểm soát tài khoản, hãy nhấn Chuyển sang Tài khoản chuyên nghiệp
6. Nhấn vào Doanh nghiệp trong Chọn loại tài khoản
7. Chọn một danh mục mô tả tốt nhất tài khoản của bạn, sau đó chạm vào Tiếp theo và điều này sẽ hoàn tất quá trình
Sau khi chuyển sang Tài khoản Doanh nghiệp, bạn có tùy chọn chỉnh sửa hồ sơ của mình với các tùy chọn mới có sẵn, như thêm trang web hoặc địa chỉ email vào hồ sơ của bạn.
 
Để có danh sách đầy đủ các tính năng được Tài khoản Doanh nghiệp TikTok hỗ trợ, hãy xem Tính năng của Tài khoản Doanh nghiệp TikTok.
 
Lưu ý: Nếu bạn muốn chuyển trở lại tài khoản cá nhân, hãy đi tới Cài đặt và quyền riêng tư> Quản lý tài khoản> Kiểm soát tài khoản và nhấn Chuyển sang Tài khoản Cá nhân.