Designer hiểu đơn giản có nghĩa là nghề nghiệp của những người chuyên làm về thiết kế, design, là nhà thiết kế. Đây là một công việc phức tạp và đòi hỏi tính sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt. Thương hiệu và ấn tượng trong lòng khách hàng rất quan trọng, vì vậy mà người làm Design phải tạo ra ý nghĩa hữu dụng và giá trị tinh thần sản phẩm của mình. Sao cho sản phẩm đó phải có chất lượng tốt và thỏa mãn được các tiêu chuẩn cơ bản nhất, nhu cầu của người tiêu dùng và bắt kịp xu hướng của thời đại mà nó được tạo ra.

Design đang trở thành một trong những bước quan trọng nhất trong những chiến dịch Marketing, PR hay tạo dựng Brand của các doanh nghiệp. Một Designer có thể kiêm rất nhiều việc:

  • Phát thảo những sản phẩm (nếu cần thiết), nên phải có khả năng vẽ tay tối thiểu.

  • Phát triển các sản phẩm theo những bản tóm tắt thiết kế (design briefs) phức tạp.

  • Sửa đổi cách thiết kế của bạn để thích hợp với ngân sách của khách hàng và kịp thời deadline.

  • Phụ trách phê duyệt hình ảnh chụp sản phẩm để làm tư liệu thiết kế.

  • Duyệt màu cho việc in ấn.