Content marketing là một hoạt động quảng bá, tiếp thị các loại sản phẩm, dịch vụ thông qua việc đưa thông tin vào các bài viết có nội dung thu hút, giá trị, hấp dẫn nhằm tiếp cận được đông đảo khách hàng. Do đó, Content marketing có vai trò rất quan trọng, là một trong 7 kỹ năng chính trong ngành marketing.

Về cơ bản, content marketing cần đáp ứng được các tiêu chí như: rõ ràng, mạch lạc, thu hút, hấp dẫn. Và content marketing cũng cần phải có những bố cục viết tuân thủ được tính chất của sản phẩm, đi đúng hướng quảng bá mà doanh nghiệp đặt ra.