E-commerce (hay ecommerce) là chữ viết tắt của Electronic Commerce, dịch ra tiếng Việt là thương mại điện tử. Là hoạt động mua bán sản phẩm hoặc dịch vụ trên hệ thống điện tử như internet thông qua hệ các website hoặc ứng dụng di động.

Thương mại điện tử cho phép bạn có thể mua bán sản phẩm trên quy mô toàn cầu, 24 giờ mỗi ngày, điều mà các cửa hàng truyền thống không thể làm.

Các bài viết liên quan