Affiliate là hình thức kiếm tiền online hiệu quả đang rất được ưa chuộng. Đây là hình thức tiếp thị trực tuyến trong đó người tham gia (Publisher) sẽ quảng bá các sản phẩm hữu hình hoặc vô hình của nhà phân phối (Advertiser) để nhận được một khoản hoa hồng cho từ lưu lượng truy cập web mà người đó tạo ra.

Một số loại phương thức Affliate Markting phổ biến được sử dụng bởi các nhà cung cấp là:

  • Cost Per Sale – Chi phí mỗi lần bán: Bạn sẽ nhận hoa hồng trên mỗi lần bán được sản phẩm. Đây có thể là một khoản tiền cố định (Ví dụ: 50k/sản phẩm) hoặc tỷ lệ phần trăm của giá trị sản phẩm hoặc dịch vụ (Ví dụ: 10%/điện thoại bán được).
  • Cost Per Lead – Chi phí cho mỗi khách hàng tiềm năng: Bạn sẽ được trả hoa hồng với mỗi một hành động đặc biệt mà khách hàng tiềm năng thực hiện nhằm một mục đích có lợi cho nhà phân phối.
  • Cost Per Click – Chi phí mỗi lần nhấp chuột: Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán khi hướng lưu lượng truy cập đến trang web của người bán qua các lần nhấp chuột vào quảng cáo.
  • Cost Per Action – Chi phí cho mỗi hành động:  Khi người dùng hoàn thành các hành động bạn quảng cáo (Ví dụ: điền vào biểu mẫu hoặc khảo sát), bạn sẽ nhận được khoản tiền tương ứng.

Các bài viết liên quan