Bắt đầu với Quảng cáo mua sắm video

Trước khi bắt đầu: Tính năng Quảng cáo mua sắm video hiện đang được thử nghiệm và chỉ có sẵn cho các tài khoản trong danh sách cho phép.

Giới thiệu về Quảng cáo mua sắm video

Tính năng Quảng cáo mua sắm video cho phép bạn tạo quảng cáo video trong nguồn cấp dữ liệu TikTok của mình có thể mua được. Đây là cách chúng hoạt động – khi mọi người trên TikTok nhìn thấy Quảng cáo mua sắm video của bạn, họ có thể duyệt qua các sản phẩm trên TikTok Shop của bạn bằng cách nhấn vào thẻ Sản phẩm và sau đó mua chúng trên trang web của bạn.

Cách tạo chiến dịch quảng cáo mua sắm video

Để tạo Quảng cáo mua sắm video, trước tiên bạn phải thiết lập Tích hợp đối tác mua sắm TikTok. Sau khi thiết lập, hãy làm theo các bước bên dưới để tạo Chiến dịch quảng cáo mua sắm video.
Bước 1: Tạo Chiến dịch Mới
Bạn có thể nhập quy trình tạo chiến dịch từ Trình quản lý quảng cáo TikTok hoặc từ tab Quảng cáo trên Trình quản lý cửa hàng.
– Từ trang tạo Chiến dịch, chọn Mua hàng tại Cửa hàng làm Mục tiêu Quảng cáo; sau đó hoàn thành cài đặt chiến dịch.
Bước 2: Thiết lập Nhóm Quảng cáo
– Trong Cài đặt cửa hàng, chọn Cửa hàng bạn muốn quảng cáo.
– Chọn Mua sắm Video làm Loại Khuyến mại.
– Chọn Danh tính – tài khoản TikTok để đại diện cho doanh nghiệp của bạn trong quảng cáo của bạn. Tính năng Nhận dạng cho phép bạn sử dụng các bài đăng trên TikTok của riêng mình hoặc các bài đăng được những người sáng tạo khác ủy quyền làm quảng cáo của bạn.
– Tính năng Quảng cáo mua sắm video chỉ hỗ trợ Vị trí TikTok.
– Hoàn thành phần còn lại của cài đặt Nhóm Quảng cáo; sau đó nhấp vào Tiếp theo.
Bước 3: Tạo quảng cáo của bạn
– Trong Sản phẩm, chọn một sản phẩm bạn muốn quảng cáo. Hiện tại, bạn chỉ có thể chọn 1 sản phẩm.
– Khi một sản phẩm được chọn, trang đích của quảng cáo sẽ được tạo tự động để xem trước.
– Chọn một Bài đăng TikTok thuộc Danh tính bạn đã chọn để sử dụng làm quảng cáo của mình.
– Hoàn thành phần còn lại của cài đặt Quảng cáo và nhấp vào Gửi.