Bắt đầu với Quảng cáo mua sắm TRỰC TIẾP

Trước khi bắt đầu: Tính năng Quảng cáo mua sắm TRỰC TIẾP hiện đang trong quá trình thử nghiệm và chỉ có sẵn cho các tài khoản được phép trong danh sách.
 
Lưu ý: Để sử dụng Quảng cáo mua sắm TRỰC TIẾP, bạn phải thiết lập TikTok Mua sắm. Nếu bạn chưa thiết lập TikTok Mua sắm, hãy xem “Giới thiệu về TikTok Mua sắm”.

Giới thiệu về Quảng cáo mua sắm TRỰC TIẾP

Đối với người bán sử dụng TikTok Mua sắm, Quảng cáo mua sắm TRỰC TIẾP giúp mọi người trên TikTok khám phá và xem các video TRỰC TIẾP của bạn, đồng thời duyệt và mua sản phẩm của bạn. Quảng cáo mua sắm TRỰC TIẾP cho phép bạn mang lại nhiều lưu lượng truy cập hơn đến cửa hàng và sản phẩm của mình trên TikTok.

Để tạo chiến dịch quảng cáo mua sắm TRỰC TIẾP

Tạo một chiến dịch mới
1. Truy cập Trình quản lý quảng cáo TikTok và bắt đầu một Chiến dịch mới.
2. Chọn Mua hàng tại Cửa hàng làm Mục tiêu Quảng cáo; sau đó hoàn thành cài đặt Chiến dịch và nhấp vào Tiếp tục.
Thiết lập Nhóm Quảng cáo
1. Dưới Cài đặt Cửa hàng, chọn Cửa hàng bạn muốn quảng cáo.
Chọn Mua sắm TRỰC TIẾP làm Loại Khuyến mại.
3. Chọn Danh tính – tài khoản TikTok để đại diện cho doanh nghiệp của bạn trong quảng cáo của bạn. Tính năng Nhận dạng cho phép bạn sử dụng các bài đăng trên TikTok của riêng mình hoặc các bài đăng được những người sáng tạo khác ủy quyền làm quảng cáo của bạn.
4 Hoàn tất cài đặt nhóm quảng cáo.
– Đối với Nhắm mục tiêu, hãy đảm bảo rằng lựa chọn Độ tuổi của bạn được đặt thành 18+.
– Đối với Lịch trình, hãy đảm bảo nhập ngày giờ bắt đầu và kết thúc để khớp với phiên TRỰC TIẾP của bạn.
5. nhấp vào Tiếp theo để tiếp tục đến cài đặt quảng cáo của bạn.

Tạo quảng cáo của bạn

1. nhấp chuột TRỰC TIẾP video để sử dụng buổi phát trực tiếp.
2. Hoặc chọn một video khác làm quảng cáo của bạn. Quảng cáo của bạn sẽ đưa người xem đến với buổi phát trực tiếp của bạn khi họ nhấp vào.
3. Hoàn thành phần còn lại của cài đặt Quảng cáo; sau đó nhấp vào Gửi để xuất bản Quảng cáo mua sắm TRỰC TIẾP của bạn.